Skadestånd

En person som begår ett brott har skyldighet att betala ut ersättning för de skador som orsakas av brottet, ett skadestånd. Gärningspersonen, den som åsamkat skadan, kan tvingas betala målsäganden, den som drabbats av skada. Målsägande meddelar i ett tidigt skede, gärna i samband med polisanmälan, att denne kommer kräva skadestånd. Målsägande kan i de flesta fall få hjälp av åklagaren med skadeståndskrav i rättegången som handlar om brottet.

En del typer av brott ger brottsoffret särskild rätt till juridisk i form av ett målsägandebiträde. Detta kostar inget, och målsägandebiträdet hjälper bland annat till med eventuella krav på skadestånd. Åklagare och polis ger mer info iskilsmässa  bodelning jurist stockholm advokat de fall det kan vara aktuellt, oftast är det fall som rör sexualbrott eller våld i nära relationer.

 

Utbetalning av skadeståndet

I samband med att gärningsmannen fälls för brottet kan domstolen bestämma att denne ska betala ut skadestånd till målsägande. Här kan man tycka att det hela borde vara klart, att pengarna skulle komma in på målsägandes konto och att denna kan gå vidare, men så är inte alltid fallet. Ofta vägrar gärningspersonen betala, och domstolens dom ger inte någon rätt att förflytta pengar från gärningspersonens konto.

Kronofogden kan hjälpa till viss del hjälpa målsägande att få ut sitt skadestånd, domstolen skickar nämligen alltid en kopia av sitt beslut om skadestånd till kronofogden, och kronofogden kontaktar sedan målsägande för att höra efter om denne behöver hjälp med att få sitt skadestånd eller om denne föredrar att driva in det själv. Om hjälp önskas så gör kronofogden en undersökning av ekonomin gärningspersonen har, om denne har möjlighet att betala med en gång. Har gärningspersonen inkomst, pengar, eller andra tillgångar som går att mäta, så ordnar kronofogden att målsäganden får sitt skadestånd. Om inte så meddelar kronofogden att betalningsförmåga saknas hos målsägande och att denne inte har möjlighet att betala skadeståndet.

Flera gärningspersoner

Ifall det är flera gärningspersoner som döms för samma brott, och även döms till att betala skadestånd till målsäganden så är det inte givet att var och en av gärningspersonerna ska betala "sin del", utan de är alla ansvariga för att hela skadeståndet betalas. Detta innebär att ifall tre personer döms för ett brott och även skadestånd, och två av dessa inte har några tillgångar eller på andra sätt möjlighet att betala skadeståndet, så får den tredje gärningspersonen ensam betala hela skadeståndet. "Solidariskt skadeståndsansvar" kallas detta, och är till för att maximera chansen att målsägande får alla skador ersatta.

Målsägande kan kräva att få hela skadeståndet från en gärningsman, och vägra förslag som innebär att alla gärningsmän betalar lika delar av skadeståndet. Dock med risk att mista rätten till brottsskadeersättning.