Skilsmässa och bodelning

En kort guide till hur en skilsmässa med efterföljande bodelning kan gå till.

Skilsmässan

Första steget när ni bestämt er för att skiljas är att ansök om äktenskapsskillnad, detta görs vid tingsrätten som gäller för kommunen ni är skrivna i. Sedan ska en gemensam ansökan om skilsmässa upprättas, eventuellt en stämningsansökan. Vill bara en av er skiljas, eller om ni har barn under sexton år, kommer det ges enskilsmässa  bodelning jurist stockholm advokat sex månaders betänketid innan skilsmässan behandlas av tingsrätten. Under de här sexmånaderna är ni fortfarande gifta men med några undantag. Här kan det vara bra att börja fundera på bodelningen. Efter att de sex månaderna gått är det viktigt att ni kommer ihåg att skicka en fullföljdsansökan för att ni inte ska förbli gifta.

I ansökan om skilsmässa ska flertalet handlingar skickas med, till exempelvis personbevis, och man ska också gå igenom sådant som vårdnad av barn och kvarsittningsrätt. Det finns också en ansökningsavgift som måste betalas in, den ligger för närvarande på strax under 500-lappen.

Det finns jurister som erbjuder tjänster som hjälper par att skilja sig till ett fast pris.

Bodelningen

Det finns två olika begrepp som är grundläggande vid bodelning, "enskild egendom" och "giftorättsgods". Man kan säga att alla tillgångar ett gift par har faller i en av dessa två begrepp, fast det finns flera undantag.

Enskild egendom är saker som tillhör den ena maken. En båt, till exempel, som den ene maken ägt redan för giftermålet förblir dennes enskilda egendom efter skilsmässa och bodelning, så även en båt som den ene maken köpt sedan de gift sig. Vid bodelning efter skilsmässa behöver man alltså inte dela upp enskild egendom, saker som är skrivna på den ena personen. Samma sak gäller skulder som bara tillhör en av personerna, de delas inte heller.

Giftorättsgods är alltså borträknat ett antal undantag allt som inte är enskild egendom, och skall delas lika vid bodelningen. En del av den andres egendom kan bli giftorättsgods vid bodelningen, och det kan vara invecklat.

Äktenskapsförord är ett sätt att försäkra sig om att en tillgång blir enskild egendom, det kan gälla antingen några specifika tillgångar, eller att alla tillgångar förblir enskild egendom. Vid arv och gåvor kan också anges att den som ärver ska ärva detta som enskild egendom.

En skilsmässa och bodelning rör ofta upp känslor och kan leda till bråk och osämja. Det kan ofta vara bra att anlita juridisk hjälp för att det hela ska gå rätt till och ingen av parterna ska hamna i kläm.